• Metamusica

  Deng yi fen zhong

  Deng Feng-Zhou was born in 1949 in Chiayi City, Taiwan. He was educated at Beiyuan Elementary School, Giaoping Elementary School, National Chia-yi Industrial Vocational High School and graduated from Chung Yuan Christian University Department of Chemical Engineering. Since 1978 he was living in Shanhua District, Tainan.

  DOWNLOAD Deng yi fen zhong  Deng yi fen zhong

  deng yi fen zhong

  Ben shu wei shi wei zhong wai zhi ming de shi xue jia yu she hui xue jia, Zhen dui zhong guo li shi ji ge zhong yao zhuan zhe dian shang zhi shi fen zi de si xiang he huo dong, Zuo le shen ke de tan tao yu pou xi, You qi zhu yi zhi shi fen zi zai she hui he guo jia zhi jian de guan xi.

  Jun Zhang, Hong-Bin Zhong, Ying Lin, Wang Yao, Ji-Yi Huang: KLF15 Deng-​Xin Zhang, Shan Jiang, Li-Na Yu, Feng-Jiang Zhang, Qing Zhuang, Min Yan: The​.

  1 Comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

Other categories: